Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

LABORATORIA i BADANIA


 


Działalność naukowa T.Chadego koncentruje się wokół tematyki badań nieniszczących. W szczególności prowadzone są badania nad wykorzystaniem:


 • impulsowej i wieloczęstotliwościowej metody prądów wirowych,
 • metody magnetycznej (z uwzględnieniem pomiarów wektorowych pól magnetycznych),
 • metody szumów Barkhausena,
 • metody obserwacji procesu magnesowania polem zmiennym,
 • metody terahercowej do badania kompozytów,
 • cyfrowej i komputerowej radiografii,
 • aktywnej termografii,
 • algorytmów sztucznej inteligencji,
 • algorytmów automatycznej identyfikacji defektów,
 • algorytmów wieloźródłowej fuzji danych,
 • analizy numerycznej pól elektromagnetycznych do projektowania przetworników pomiarowych.

 


Laboratoria prowadzone przez T. Chadego  są wyposażone w aparaturę do badań:


 • metodą radiografii cyfrowej i komputerowej,
 • metodą wysokich częstotliwości (THz) – aparatura unikalna w skali światowej
 • metodami elektromagnetycznymi (prądy wirowe, strumienia rozproszenia, szumów Barkhausena),OPIS LABORATORIÓW BADAŃ NIENISZCZĄCYCH


Laboratorium Badań Nieniszczących I: technika elektromagnetycznych badań materiałów przewodzących i magnetycznych


1.       Przeznaczenie:


a. badania materiałów metodą wiroprądową przy wymuszeniu jedno- i wieloczęstotliwościowym, a także impulsowym,


b. badania materiałów metodami magnetycznymi: strumienia rozproszenia i pozostałości magnetycznej, charakterystyki magnesowania, szumów Barkhausena,


c.  tworzenie i testowanie systemów automatycznej identyfikacji defektów.


2.       Sposób wykorzystania:


a. badania naukowe o charakterze podstawowym (charakterystyka systemów pomiarowych, optymalizacja konfiguracji układu pomiarowego, zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałów, algorytmy identyfikacji),


b.    badania stosowane (np. badanie rur wymienników ciepła elektrowni jądrowych, badanie spawów, badanie osi kolejowych, badanie materiałów używanych do produkcji elementów lotniczych, badanie elementów poddanych naprężeniom),


c. realizacja projektów badawczych („FP7: Health Monitoring of Offshore Wind Farms”, „Sprzętowa realizacja wybranych układów defektoskopii wiroprądowej”, „FP7: Development of Novel Inspection Techniques For Train Axles”, „FP7: Development of New and Novel QualiTi Control System for the Inspection of Titanium Components in Safety Critical Applications in the Aerospace Industry”, „FP7: Development of Novel Non Destructive Testing (NDT) Techniques and Autonomous Robots to be Deployed by Remote Operating Vehicles (ROVs) for the Sub-Sea Inspection of Offshore Structure Welds”),


d. dydaktyka – prezentacja nowoczesnych technik badań elektromagnetycznych, a w szczególności metody wiroprądowej, studentom studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i Erasmus+ w ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotów: („Electromagnetic Methods of Non-destructive Testing” i „Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymi”).


 


Laboratorium Badań Nieniszczących II: technika rentgenowska


1.       Sala: C28-C29.


2.       Przeznaczenie:


a.  badania materiałów z użyciem promieniowania rentgenowskiego,


b.      badania metodą tomografii komputerowej,


c.  modelowanie numeryczne systemów radiografii cyfrowej i komputerowej, a także tomografii komputerowej,


d. tworzenie systemów automatycznej identyfikacji defektów.


3.       Sposób wykorzystania:


a.  badania naukowe o charakterze podstawowym (charakterystyka systemów radiografii, optymalizacja konfiguracji układu pomiarowego, zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałów, algorytmy identyfikacji, opracowanie i implementacja algorytmów do tomografii komputerowej),


b.    badania stosowane (np. badanie elementów łopat turbin wiatrowych, badanie odlewów, badanie elementów z przemysłu lotniczego, badanie spawów),


c. realizacja projektów badawczych („FP6: Development of Novel Digital Radiography Technology. To facilitate the 'traditionally less research intensive inspection industry sector' change from Manual Film Radiography to Automated Digital Radiography”, „FP7: Health Monitoring of Offshore Wind Farms”, „Badania nieniszczące materiałów kompozytowych falami elektromagnetycznymi w paśmie częstotliwości terahercowych”, „Zaawansowane techniki wytwarzania kadłuba silników lotniczych”).


d. dydaktyka – prezentacja nowoczesnych technik radiograficznych studentom studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i Erasmus+ w ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotów: („Electromagnetic Methods of Non-destructive Testing” i „Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymi”).


 


Laboratorium Badań Nieniszczących III: technika terahercowa


1.       Sala: A308


2.       Przeznaczenie:


a. badania materiałów z użyciem fal elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości 0.5 - 3,5 THz, w konfiguracji z promieniowaniem odbitym i przechodzącym,


b.  bezkontaktowe badania nieniszczące materiałów dielektrycznych i kompozytowych (identyfikacja struktury wewnętrznej, wykrywanie defektów, określanie grubości poszczególnych warstw),


c. bezkontaktowe badania cienkich powłok nieprzewodzących nanoszonych na materiałach przewodzących i nieprzewodzących (określanie struktury powłok, liczby warstw, grubości, wykrywanie defektów),


d.     badanie składu chemicznego.


3.       Sposób wykorzystania:


a. badania naukowe o charakterze podstawowym (charakterystyka systemów terahercowych, optymalizacja konfiguracji układu pomiarowego, zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałów),


b.   badania stosowane (np. badanie elementów łopat turbin wiatrowych, badanie powłok malarskich, badanie powłok ochronnych),


c. realizacja projektów badawczych („FP7: Health Monitoring of Offshore Wind Farms”, „Badania nieniszczące materiałów kompozytowych falami elektromagnetycznymi w paśmie częstotliwości terahercowych”),


d. dydaktyka – prezentacja nowoczesnych technik badawczych wykorzystujących fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, studentom studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i Erasmus+ w ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotów: („Electromagnetic Methods of Non-destructive Testing” i „Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymi”).


 


Laboratorium Badań Nieniszczących IV: badania metodą profilometrii laserowej


1.       Sala: A301.


2.       Przeznaczenie:


a.       badania profilu powierzchni,


b.       wykrywanie niedoskonałości geometrycznych,


c.   tworzenie systemów automatycznej identyfikacji defektów.


3.       Sposób wykorzystania:


a. badania stosowane (np. badanie elementów z przemysłu lotniczego, badanie spawów),


b. realizacja projektów badawczych („Zaawansowane techniki wytwarzania kadłuba silników lotniczych”).