Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ŻYCIORYS
Dziedzina nauki:          NAUKI TECHNICZNE
Dyscyplina:                 ELEKTROTECHNIKA
Specjalność naukowa: ELEKTROTECHNIKA TEORETYCZNA
 • urodzony 5 stycznia 1964 r. w Sosnowcu
 • 1978-1982  Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Szczecinie
 • 1982-1987  studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej, od trzeciego roku indywidualny tok studiów; dyplom z wyróżnieniem w zakresie elektrotechniki, specjalność: automatyka.
 • od 1987-     zatrudniony w Politechnice Szczecińskiej jako nauczyciel akademicki, kolejno na stanowiskach: asystenta stażysty, asystenta, starszego asystenta, adiunkta w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki na Wydziale Elektrycznym
 • 1988-1989  roczna służba wojskowa
 • 1996           stopień doktora nauk technicznych nadany przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczeciskiej na podstawie przedstawionej rozprawy p.t. Cyfrowe systemy identyfikacji przestrzennych rozkładów pól magnetycznych
 • 1997-1999  zatrudniony na stanowisku assistant professor w Oita University, Faculty of Engineering, (Japonia), wykłady dla studentów
 • 1999-2001  stypendysta Science and Technology Agency (Ministry of Science Japan), praktyka w Oita Industrial Research Institute, Oita, (Japonia)
 • 1999-2001  zatrudniony na stanowisku temporary assistant professor w Oita University, Faculty of Engineering, (Japonia), wykłady dla studentów
 • 2003           stopień doktora habilitowanego nadany przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczeciskiej na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej p.t. Wieloczęstotliwościowe algorytmy identyfikacji w układach defektoskopii wiroprądowej
 • 2004           zaproszony na 4 miesiące jako invited professor do Oita University (Japonia), wykłady dla studentów
 • od 2005      zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego ZUT w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecnie
 • 2011           zaproszony na 6 miesięcy w ramach stypendium Japan Society for the Promotion of Science – JSPS (od 2011-08-01 do 2012-01-31).
 • 2014           wybrany na Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP

 • Laureat:
  • nagrody „Best Technical Contribution Award of  the Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics” (nagroda przyznana w 1998 w Tokyo za opracowanie wiroprądowej metody wieloczęstotliwościowej ze spektrogramem)
  • nagrody Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za rozprawę habilitacyjną i cykl artykułów (2004)
  • kilku nagród Rektora Politechniki Szczecińskiej za działalność naukową

 • Członek komitetów naukowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych:

 • International Workshop on “Electromagnetic Nondestructive Evaluation (ENDE), od 2010 r.,
 • International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics (ISEM),
 • International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET), od 2004 r.,
 • 43 i 44 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących (w roku 2013 i 2014),
 • 19th World Conference on Non-Destructive Testing (WCNDT), która odbędzie się w 2016 r. (najważniejsza konferencja dotycząca badań nieniszczących o zasięgu światowym)

 • Wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji: International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’07

 • Przewodniczacy komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji: International Workshop on Electromagnetic Nondestructive Evaluation ENDE’10

 • Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji: International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’15

 • Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych:

 • Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych:

 • Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics (JSAEM), od 1998 roku,
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), od 2008 roku,
 • Komisji Nauk Elektrycznych O/Poznań PAN.
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), od 2014 roku
 • Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), od 2015 roku

 • Autor bądź współautor ponad 290 artykułów opublikowanych głównie w międzynarodowych czasopismach naukowych bądź w materiałach znaczących międzynarodowych konferencji naukowych.

 •  Współredaktor 3 monografii:

 • Electromagnetic Nondestructive Evaluation (XVI), Nieuwe Hemweg 6B 1013 BG Amsterdam Netherlands IOS Press BV, ISBN 978-1-61499-353-7, 2014
 • Electromagnetic Nondestructive Evaluation (XIV), Nieuwe Hemweg 6B 1013 BG Amsterdam Netherlands IOS Press BV, ISBN 978-1-60750-749-9, 2011
 • Problemy elektrotechniki teoretycznej i stosowanej, Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ISBN 83-88764-62-4, 2003