Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KATEDRA ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ i INFORMATYKI


WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY


ZUT W SZCZECINIE           


 


POSZUKIWANY KANDYDAT NA DOKTORANTA


 


OPIEKUN i POTENCJALNY PROMOTOR


Dr hab. inż. Tomasz Chady,


Profesor ZUT, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej


 


Tematyka badawcza:


  • BADANIA NIENISZCZĄCE METODAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI,
  • ZASTOSOWANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W BADANIACH NIENISZCZĄCYCH
  • CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW I OBRAZÓW W ZASTOSOWANIU DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH LUB DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
  • AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA DEFEKTÓW
  • BADANIA MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH
  • BADANIA MATERIAŁÓW FERROMAGNETYCZNYCH
  • ROBOTY DEDYKOWANE DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

 


Wymagania:


·         Pasja i chęć do ciężkiej pracy


·         Komunikatywność i zdolność do pracy zespołowej


·         Możliwość skoncentrowania się li tylko na pracy naukowej


·         Dobra znajomość jęz. angielskiego


·         Zalecana znajomość narzędzi typu  LabView, Matlab, C++, COMSOL


·         Zalecana znajomość tematyki DSP i AI


 


Oferuję:


·         Dobrą atmosferę w pracy


·         Długoletnie doświadczenie promotora w prowadzeniu badań naukowych


·         Szybki start ze względu na ciągłe prowadzenie badań o podobnej do proponowanej tematyce


·         Udział w badaniach związanych z rozwiązaniem istotnych problemów nowoczesnej gospodarki (przemysł lotniczy, energetyka jądrowa, elektrownie wiatrowe, przemysł wydobywczy)


·         Dostęp do nowoczesnej aparatury naukowej (systemy do badań XRay, THz, wiroprądowych itp.)


·         Szerokie kontakty międzynarodowe promotora


·         Możliwość udziału we współpracę z ośrodkami naukowymi w Japonii, Brazylii, Chinach, USA, GB i Indiach, możliwości zorganizowania staży zagranicznych


·         Doświadczenie promotora w kierowaniu projektami krajowymi i międzynarodowymi


·         Odpłatny udział w projektach naukowych (aktualnie jeden projekt w trakcie realizacji)


 


Kontakt:


 


Imię i nazwisko Tomasz Chady


tel.: 91 449 41 34


e-mail: tchady@zut.edu.pl